با تیم آرتا پرداز رهام آشنا شوید

تیم قدرتمند آرتا پرداز رهام اینجاست تا خدمات خود را به شما ارائه دهد

حمید راغ

مدیر عامل

مرصاد بروجردی

پشتیبانی فنی
توسعه دهندگان

میرزائی

کارشناس فروش

خزائی

کارشناس فروش

طاها

کارشناس فروش
تیم پشتیبانی
فهرست